Ord1 Oppgaver

Side 57

Klikk, lytt og si
  • fisk
  • tretten
  • fot
  • kaffe
  • sofa
  • tv
  • potet
  • telefon
  • ball